Presentació «Energia Fosca» a l’APOLO + Ferran Palau ! ! !

20 de desembre del 2019

Divendres 20 de desembre !

Presentant «Energia Fosca» (2019)

amb en Ferran Palau presentant «Kevin» (2019)

Màxima il·lusió i  nBVHJGKHL:M; hjgkuhljnm,bgvhjmn gnchmnbhcgjb,nmgch◊!!!!!